Maak goede headlines en taglines - maar hoe doe je dat?

22 december 2017 • Brieneke van den Einden
Headlines staan boven elke websitepagina en blogpagina en daaronder volgen nog diverse taglines. Hoe schrijf je goede headlines en taglines en waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Wat zijn headlines en taglines?

Headlines. Een headline is de titel die bovenaan een webpagina staat of bovenaan een blog. De titel geeft eigenlijk aan waar de content er onder (de onderstaande tekst) over gaat. Een titel vertelt de lezer wat er nog komen gaat.

Taglines. De tagline is niets anders dan een subtitel. Het is een tussenkop in de tekst; een tussenkop die wijst op de paragraaf die daaronder komt.

Waarom zijn headlines en taglines van belang?

SEO. Google leest alle titels van een website uit. Het is daarom belangrijk om in de titel goed aan te geven waar de content die volgt over gaat.

Leesbaarheid. Mensen lezen niet; zij scannen een tekst. En die delen die ze belangrijk achten bekijken ze wat beter en lezen ze ook. Dat geldt voor teksten op papier, maar nog meer voor teksten op het scherm. En al helemaal voor websiteteksten. Websitebezoekers willen snel vinden wat ze zoeken. Daarom is niet alleen een goede navigatie en een snelle website belangrijk, maar óók een goed leesbare (scanbare) tekst. Met een goede titel en met goede subtitels kun je de aandacht van de lezer door de tekst sturen.

Wat is een goede titel?

Een goede titel zegt wat er op de pagina te vinden is. De titel vertelt de websitebezoeker waarom hij de tekst op de pagina moet lezen. De titel roept als het ware een reactie bij de bezoeker op:

 • Ja, ik wil graag verder lezen.
 • Nee, dit is niets voor mij. Ik klik verder …

Tips voor een goede titel

Pas onderstaande tips toe voor een goede paginatitel.

 • Maak een korte, opvallende titel.
 • Gebruik maximaal 60 karakters voor een titel. De titel is dan nog goed te lezen in de Google zoekresultaten.

Zoso-tip. Check of je paginatitel past in de Google zoekresultaten met de tool van Moz.


 • Een goede titel vertelt de lezer wat hij moet doen en is geschreven in de gebiedende wijs. Bijvoorbeeld: “Maak goede headlines …”
 • Een goede titel zet de lezer aan tot het verder lezen van de tekst. Want hij wil bijvoorbeeld goede headlines en taglines maken, maar weet niet hoe dat dit moet.
 • Bepaal van tevoren het beste zoekwoord voor de webpagina en gebruik dit zoekwoord vooraan in de titel. Bijvoorbeeld het zoekwoord “goede headlines”.
 • Wees duidelijk en zo concreet mogelijk in de titel en spreek niet in raadselen. De verleiding is vaak groot om een sexy, toffe, coole, titel te maken waarmee je de lezer wil prikkelen. Vaak leidt dit echter tot een niet duidelijke titel, die niet zegt waarover het gaat. Websitebezoekers, zeker bezoekers die je nog niet kennen, haken snel af als ze niet snappen waarover het gaat.
 • Prikkel de nieuwsgierigheid van de lezer, bijvoorbeeld “… hoe doe je dat?” Je ligt als het ware een tipje van de sluier op.
 • Wees geloofwaardig en beloof geen dingen die je niet waar kunt maken, zoals “De ultieme headline om meer omzet te maken”.
 • Een titel houdt vaak een belofte in, bijvoorbeeld ‘goede’ in “Maak goede headlines…”

En de tagline dan?

Probeer zo lang mogelijk de aandacht van de lezer vast te houden. Dat doe je natuurlijk met een goede tekst waar de lezer echt wat aan heeft. Je doet het echter ook door paragrafen niet te lang te maken. Boven elke paragraaf zet je dan een subtitel. Voor de subtitel zijn veel dezelfde tips van toepassing als voor de titel:

 • Kort en opvallend
 • Duidelijk en concreet
 • Geloofwaardig
 • Houdt een belofte in
 • Vertelt de lezer wat te doen (gebiedende wijs)
 • Zet aan tot verder lezen
 • Heeft voorin het zoekwoord
 • Prikkelt de nieuwsgierigheid

Hoe headlines en taglines toevoegen?

In bekende CMS-systemen is er een veld om de title-tag in te vullen. Dat is de tekst die boven in het tabje van de browser verschijnt. Dat is ook waar Google op indexeert. Voorbeelden zijn Wordpress, ZosoCMS en MijnRetail.


Wordpress


ZosoCMS


MijnRetail


Zoso-tip. Sommige CMS-systemen zoals ZosoCMS en Wordpress maken van de titel automatisch de headline (h1) die boven aan op een pagina of blog komt te staan.


 Html. Headlines en taglines kun je natuurlijk ook in html toevoegen aan je pagina.

 • Title = title tag
 • H1 = headline/titel
 • H2 = tagline/subtitel

<html>
    <head>
        <title> Maak goede headlines en taglines - maar hoe doe je dat?</title>
    </head>
    <body>
        <h1> Maak goede headlines en taglines - maar hoe doe je dat?</h1>
        <em>Headlines staan boven elke websitepagina en blogpagina en daaronder volgen nog diverse taglines. Hoe schrijf je goede headlines en taglines en waarom is dat eigenlijk belangrijk?</em>
        <h2>Wat zijn headlines en taglines?</h2>
        <p>
        <strong>Headlines.</strong> Een headline is de titel die bovenaan een webpagina staat of bovenaan een blog. De titel geeft eigenlijk aan waar de content er onder (de onderstaande tekst) over gaat. Een titel vertelt de lezer wat er nog komen gaat.
        </p>
        <p>
        <strong>Taglines.</strong> De tagline is niets anders dan een subtitel. Het is een tussenkop in de tekst; een tussenkop die wijst op de paragraaf die daar onder komt.
        </p>
    </body>
</html>


Zoso-tip. Hanteer de tips uit dit artikel voor het schrijven van goede headlines (paginatitels) en taglines (subtitels). Dat leidt tot meer tevreden websitebezoekers die op jouw website vinden wat ze zoeken.