12 belangrijke schrijftips voor goede websiteteksten

11 september 2019 • Femke van Gemert
De websitebezoeker is erg ongeduldig. In slechts enkele seconden wil hij op jouw website vinden wat hij zoekt. Daarom zijn goede teksten op je webpagina’s of in je blogs/berichten van groot belang. 12 belangrijke schrijftips op een rijtje.

De website bezoeker leest niet

Jouw teksten worden nauwelijks gelezen; mensen lezen namelijk niet. De tekst wordt wel heel snel gescand en sommige delen worden dan wel gelezen. Houd je daarom aan de volgende richtlijnen.

Tip 1: Maak korte zinnen. Knip een zin zoveel mogelijk in tweeën of zelfs drieën. Zoek naar zinnen waar ‘en’ of ‘maar’ in staat. Van deze zinnen zijn vaak eenvoudig twee zinnen te maken. Varieer de zinslengte om de tekst beter leesbaar te houden en hou het op 10-15 woorden per zin.

Doe niet moeilijk

De lezer heeft helemaal geen zin en tijd om lang over de tekst na te denken. Tip 2: Gebruik daarom geen moeilijke woorden en geen vaktaal (vakjargon). Tip 3: Ook ouderwetse woorden kun je beter achterwege laten.


Zoso-tip. Tip 4: Lees de tekst eens hardop. Stotter je erbij of kom je adem te kort? Dan is de tekst te moeilijk of te lang.


Neem de lezer aan de hand

Zoals gezegd leest de websitebezoeker niet, maar scant hij de tekst. Probeer hem daarom aan de hand te nemen en door de tekst te leiden. Tip 5: Dat kan door bepaalde woorden vet te maken en zo beter te laten opvallen en door Tip 6: bulletlists te gebruiken. Een bulletlist is een opsomming voorafgegaan door een bulletpoint zoals een ronde punt of een cijfer. Bijvoorbeeld: 

  • Product 1
  • Product 2
  • Product 3
  1. Prijs a
  2. Prijs b
  3. Prijs c


Tip 7: Ook subtitels (H2) tussen de paragrafen helpen de bezoeker met het lezen van de tekst.

Stap in de schoenen van de websitebezoeker

Denk en lees als de websitebezoeker. Tip 8: Schrijf dus niet voor jezelf en gebruik meer ‘u’ of ‘jij’, dan ‘ik’ en ‘wij’. Tip 9: Overdrijf ook niet en Tip 10: gebruik geen superlatieven zoals de beste, snelste, goedkoopste. Doe dit zeker niet als je dit niet waar kunt maken. Tip 11: Zet het belangrijkste bovenaan, boven de vouw. Dat wordt het beste gelezen. Dus bouw niet op naar een hoogtepunt, maar kom snel to-the-point.

En vergeet Google niet

Je wilt dat je website goed gevonden wordt door Google. Tip 12: Gebruik dus enkele keren de belangrijkste zoekwoorden in je teksten. Doe dat zowel in de subtitels als in de gewone tekst.


Zoso-tip: Met een goede websitetekst vindt de bezoeker snel wat hij zoekt en dat komt de resultaten zeker ten goede. Bovendien scoort je website met goede teksten beter in Google.