Een LHBTIQA+ pop-up voor je website… Is dat verplicht?

20 oktober 2021 • Dick van Lieshout
Je ziet steeds vaker websites waar je eerst een pop up krijgt voorgeschoteld. Niet om cookies te accepteren of om aan te geven dat je ouder bent dan 18, maar met een LHBTIQA+ Accept to Enter pop-up. Wat moet je daarvan weten?

Eerst: wat is LHBTIQA+?

LHBTIQA+ is een verzamelnaam voor alle verschillende gevoelens, lichamelijke vormen en uitingen. De letters staan voor

 • Lesbisch
 • Homofiel
 • Biseksueel
 • Transgender
 • Intersekse
 • Queer of Questioning
 • Aseksueel 
 • + Hieronder vallen alle andere vormen van gender en seksuele geaardheid

Wil je hier meer over weten kijk dan eens op de website van Sense

Wat speelt er op dit moment?

Volgens Artikel 1 van de Grondwet mag niemand discrimineren vanwege o.a. godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Maar een expliciet verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid is (nog) niet in de Grondwet opgenomen. 

Er ligt nu een voorstel bij de 2e en 1e Kamer om dit in de Grondwet aan te passen. De zogenaamde Accept to enter pop-up is een actiemiddel om dit voorstel te steunen.

Hoe werkt de Accept to Enter pop-up?

Met een stukje HTML-code laat je een pop-up verschijnen als er een nieuwe bezoeker op je website komt. Hiernaast zie je hoe die er uit ziet. De websitebezoeker kan op accepteren klikken, meer lezen waarom dat dit nodig wordt geacht of op het kruisje de pop-up wegklikken.

Dit is niet verplicht

In tegenstelling tot de cookiewetgeving en bijvoorbeeld de reclamecode voor alcoholische dranken (ja, ik ben 18+) is de Accept to Enter pop-up niet verplicht. Het is een tijdelijke actie waar je wel of niet aan mee wilt werken. Je ondersteunt er de LHBTIQA+ gemeenschap mee, maar loopt ook (een klein?) risico dat je minder websitebezoekers krijgt.

Als je dit ook wilt, wat dan?

Dan moet je de pop-up op je website installeren. Er zijn twee mogelijkheden: midden op het scherm of onderaan het beeldscherm. Dat hangt af van de plek waar je eventuele cookiepop-up verschijnt. Dat installeren kan door onderstaande HTML-code aan je website toe te voegen.

Pop-up midden van het beeldscherm

<script>!function () { var e = document.createElement("script"); e.src = "https://www.accept2enter.nl/scripts/prideActivatie2021.min.js?" + Date.now(), e.addEventListener("load", function () { prideCactivatiePopup2021({ popup: !0, localStorage: !0 }) }), document.head.appendChild(e) }();
</script> 

Pop-up onderaan het beeldscherm

<script>!function () { var e = document.createElement("script"); e.src = "https://www.accept2enter.nl/scripts/prideActivatie2021.min.js?" + Date.now(), e.addEventListener("load", function () { prideCactivatiePopup2021({ popup: !1, localStorage: !0 }) }), document.head.appendChild(e) }();
</script>

Hoe doe je dat dan?

 1. Vraag het je websitebeheerder.
 2. Bel je contactpersoon bij Zoso.
 3. Voor Wordpress-doe-het-zelvers: activeer de plug-in 'Header Footer Code Manager', maak een nieuwe snippet aan en plak de code.
 4. Heb je een MKB Marketing Team-website, volg dan de volgende stappen:
  1. Log in
  2. Ga na ‘Website’
  3. Klik rechts onderaan op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’
  4. Scroll naar beneden en klik op ‘Script opgeven’ (homepage pro)

 


Zoso-tip: De Accept to Enter pop-op is een tijdelijke actie om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid in de Grondwet te krijgen. Het is niet verplicht. Wil je deze actie ondersteunen, dan kun je pop-up op je eigen website (laten) installeren.