Een betere conversie met slimme "directional cues"

16 augustus 2017 • Brieneke van den Einden
Je hebt je website niet voor niets. Je wilt er wel resultaat uit halen. Meer contacten, aanvragen of bestellingen. Met andere woorden: je wilt een zo groot mogelijke conversie. Dat kun je bereiken door op een juiste wijze directional cues in te zetten.

Directional cues?

Conversion Rate Optimization (CRO). Conversie binnen de e-commerce is de omzetting van bezoek aan een website naar een bepaald conversiedoel, doorgaans uitgedrukt als een percentage van de sitebezoekers dat overgaat tot het conversiedoel. Het gaat meestal om een bestelling of betaling, maar kan ook een aanmelding voor een nieuwsbrief of registratie als gebruiker betreffen (Wikipedia).

Directional cues. Directional cues, ook wel visual cues genoemd, zijn visuele aanwijzingen waarmee je de websitebezoeker naar belangrijke plekken op het scherm (webpagina) leidt waardoor de kans op conversie groter wordt.

“As directional cues, arrows are about as subtle as a punch in the face. That's why they work.”
- Oli Gardner

Waarom werken die visuele aanwijzingen?

Mensen zijn visueel ingesteld. Onze hersenen vertonen allerlei (verborgen) voorkeuren. Dat stamt nog uit de oertijd. Als er iemand naar dreigend gevaar wees, keken we daar onmiddellijk naar. Ga maar eens op een drukke winkelstraat staan en kijk omhoog. Veel voorbijgangers zullen je ongetwijfeld volgen …

Afbeeldingen van mensen. Zo kijken we eerst naar de afbeelding van een mens en pas dan naar de afbeelding van een object, zoals een invulregel of een productfoto. Beeld je meerdere mensen naast elkaar af, dan trekt het opvallendste gezicht de aandacht. En als je alleen een gezicht afbeeldt, dan kijken we weer eerst naar de ogen.


Zoso-Tip. Gebruik afbeeldingen van mensen om de aandacht naar een belangrijke plek op je webpagina te leiden.


Afbeeldingen van mensen als directional cues

Gebruik een foto van een mens die in de richting kijkt die jij wilt. Bijvoorbeeld een button om te bestellen of in te schrijven voor een nieuwsbrief. Het werkt het beste als het gezicht volledig in de juiste richting is gedraaid.


Zoso-Tip. Plaats een foto zo op je pagina dat de persoon op de foto kijkt in de richting van de bestelknop, het formulier, de hyperlink of van de aanbieding.


Andere directional cues

Andere directional cues zijn lijnen, vormen en beweging. Allemaal om de blik de juiste kant op te leiden. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Witruimte, bijv. om een slogan of een call to action.
  • Kleurcontrasten
  • Vormen zoals rechthoeken en cirkels
  • Wijzende vingers
  • Pijlen


Enkele andere voorbeelden zijn:


Zoso-Tip. Pijlen in alle vormen en maten zijn uitstekend geschikt om de blik van de website bezoeker naar je call to action te leiden.


Dit geldt niet alleen online

Ook offline kun je bovenstaande principes toepassen. Denk aan catalogi, folders, mailings en advertenties.


Zoso-Tip. Gebruik op een slimme manier directional cues zoals pijlen en afbeeldingen van mensen om de conversie van je landingspagina, bestelpagina, e.d. te verhogen. Wij helpen je daar graag bij!