Domeinnaamkaping: een dreigend gevaar?

23 augustus 2017 • Dick van Lieshout
De laatste jaren worden er steeds nieuwe domeinen geregistreerd. Wat nu als "jouw" domein wordt gekaapt? Wat is daar aan te doen?

Wat is alweer een domeinnaam?

Een domeinnaam is jouw adres op het internet. Vaak is de domeinnaam van een ondernemer gelijk aan zijn handelsnaam of aan de producten die verkocht worden. Een domeinnaam is op die manier een makkelijke koppeling tussen jouw bedrijf en jouw website.

We kennen natuurlijk de landendomeinnamen, zoals .nl, .be en .co.uk. Daarnaast zijn .info, .com en .bizz ook wel bekend. Minder bekend zijn nog de nieuwe extensies.

Nieuwe domeinen

In 2013 zijn allerlei nieuwe domeinnaamextensies gelanceerd. Prettig voor ondernemers die langs een .nl-extensie gevist hebben of waar een bijzondere extensie heel goed bij hun product, dienst of bedrijf past. Maar als die nieuwe extensies bieden ook talloze mogelijkheden voor domeinnaamkapers.

Nieuwe domeinnaamextensies

.football
.online
.amsterdam
.shop
.blog
.store
.frl
.world
.coach
.company
.academy
.training
.today
.international
.solutions
.events
.media
.center
.services
.group
.consulting
.wiki
.life
.agency
.lease
.team
.community
.gratis
.direct
.live
.marketing
.email
.football
.online
.amsterdam
.shop
.blog
.store
.frl
.world
.coach
.company
.academy
.training
.today
.international
.solutions
.events
.media
.center
.services
.group
.consulting
.wiki
.life
.agency
.lease
.team
.community
.gratis
.direct
.live
.marketing
.email

Alle domeinnaamextensies op een rijtje

Domeinnaamextensies worden beheerd door Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Een lijst met álle extensies kun je hier downloaden.

Domeinnaamkaping

Een voorbeeld. Sinds juni 2015 kan een ondernemer een .football-extensie aanschaffen. In september 2016 werd dan ook de domeinnaam www.ajax.football vastgelegd. Niet door de club zelf, maar door een domeinnaamkaper. Deze stuurde vervolgens Ajax een berichtje dat zij de extensie over kon nemen voor een bedrag van € 6.500. Ajax was hier niet van gediend, maar stel dat het jou overkomt, hoe pak je zo’n kaping dan aan?

Dit is de regel

Voor domeinnamen geldt dat de eerste persoon of onderneming die de domeinnaam registreert, eigenaar is van die domeinnaam. Had jij de domeinnaam graag gewild, maar is deze al geregistreerd, dan vis je dus achter het net. Het is dus slim om steeds te overwegen of je voor een nieuw domeinextensie de betreffende domeinnaam wilt registreren of niet. En je kunt dit natuurlijk ook nú doen.


Zoso-Tip. Controleer bij het opstarten van een onderneming of bij de lancering van een nieuw product altijd of de gewenste handelsnaam nog beschikbaar is. Check ook meteen de beschikbaarheid van de gewenste domeinnamen via de Zoso-domeinnaamchecker.


Wat te doen om domeinnaamkaping te voorkomen?

Registreer de bedrijfsnaam of handelsnaam als merk. Controleer via voornoemde sites of er andere interessante domeinnamen beschikbaar zijn voor jouw onderneming. Let daarbij ook op andere extensies dan de .nl-extensie. Zijn deze beschikbaar, dan registreer deze. Het registreren van domeinnamen is tegenwoordig niet duur en voorkomt latere ongemakken door bijvoorbeeld domeinkaping.

Wat te doen als het gebeurt?

Om domeinkaping tegen te gaan, hoeft men gelukkig geen dure, tijdrovende procedures te voeren. Een domeinnaam die gekaapt is, is terug op te eisen via een relatief eenvoudige en goedkope procedure bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (het WIPO). Om deze procedure te kunnen starten, moet aan drie eisen voldaan zijn:

  1. de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk, handelsnaam, persoonsnaam, enz.;
  2. de domeinnaamhouder, de registrant, heeft geen recht of belang bij de domeinnaam; en
  3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt door de domeinnaamhouder.

Vrijwel identieke handelsnaam

In het voorbeeld van Ajax is het duidelijk dat dezelfde handelsnaam gebruikt wordt voor de gekaapte domeinnaam. Toch hoeft voor een procedure de domeinnaam niet geheel identiek te zijn aan de handelsnaam. Voldoende is dat deze verwarring veroorzaakt. Een voorbeeld waarin sprake was van verwarring is de zaak tussen PINTaxi Eindhoven en Pintaxi Ede. Twee verschillende, los van elkaar staande bedrijven, maar met dezelfde diensten en een vrijwel identieke naam.

Eigen recht of belang om domeinnaam vast te leggen

Uit het voorbeeld van Ajax bleek ook duidelijk dat de kaper geen eigen recht of belang had om de domeinnaam vast te leggen: de kaper wilde de domeinnaam duur verkopen aan Ajax. Het kan echter zo zijn dat een registrant wél een eigen recht of belang heeft om de domeinnaam vast te leggen, omdat diens onderneming bijvoorbeeld (vrijwel) dezelfde handelsnaam heeft. Het is dus mogelijk dat de registrant een eigen recht of belang had/heeft op de domeinnaam.

Registratie te kwader trouw

Een registratie te kwader trouw betekent dat de registrant wist of behoorde te weten dat de domeinnaam die geregistreerd werd in strijd is met bovenstaande eisen. Een registratie kan ook te kwader trouw zijn zoals in het Ajax-voorbeeld. De persoon die de domeinnaam ajax.football vastlegde, wist dat Ajax deze domeinnaam wellicht vast wilde leggen. Nadat de domeinnaam vastgelegd was voor € 19, werd Ajax de domeinnaam aangeboden voor € 6.500.

Moet je dan maar iedere mogelijke domeinnaam registreren?

Nee. Het registreren van alle voor jouw onderneming interessante domeinnamen is wel mogelijk, meer niet noodzakelijk. Het is wel slim om relevante domeinnamen te registeren. Het registreren van een domeinnaam is tegenwoordig niet duur en voorkomt latere problemen zoals domeinnaamkaping. Er komen echter steeds nieuwe extensies op de markt. Zo is in september 2016 de .shop-extensie gelanceerd. Deze extensie is speciaal bedoeld voor webwinkels.


Zoso-Tip. Bedenk goed welke domeinnamen en extensies voor jouw onderneming interessant zijn. Registreer deze en voorkom ongemakken.


Een voorbeeld. Heb je een webshop in kantoorartikelen (bijv. www.kantoorstuff.nl), dan is www.kantoorstuff.shop wél en www.kantoorstuff.football niet interessant voor je. Alle mogelijke domeinnamen en extensies registreren is dus zeker niet nodig!

Is “jouw” domeinnaam gekaapt?

Een procedure starten. Glipt er onverhoopt toch een domeinnaam door je vingers? Controleer dan of jouw situatie voldoet aan de drie eisen die het WIPO http://www.wipo.int/portal/en/index.html stelt aan een toe-eigeningsprocedure van de domeinnaam. Voldoe je hieraan, dan is de kans reëel dat het WIPO jou de domeinnaam toekent.

En wat kost dat? Een procedure bij het WIPO kost circa € 1.500. Dat is niet weinig, maar nog altijd minder dan € 6.500 zoals in het voorbeeld van Ajax. Vaak worden domeinnamen door kapers dan ook voor een prijs van tussen € 1.000 en € 1.500 aangeboden.

Let op deze verkooptruc

Het kan voorkomen dat je gebeld wordt en een vrije (!) domeinnaam aangeboden krijgt. Je hebt bijvoorbeeld www.kantoorstuff.nl en wordt gebeld met de mededeling dat iemand de domeinnaam www.kantoorstuff.com wil registreren, maar ze willen dit eerst aan jou voorleggen. Je krijgt dan aangeboden om deze domeinnaam zélf te registeren voor bijv. € 20 per jaar of € 80 voor vijf jaar.


Zoso-let op. Dit berust zelden op waarheid, maar is een ordinaire verkooptruc. Beslis zelf óf je een domeinnaam wil laten vastleggen én bij wie.


Zoso-Tip. Controleer of je voor jouw bedrijf, dienst, landingspagina, enz. niet een van de nieuwe domeinnaamextensies moet registreren vóórdat een domeinnaamkaper dat doet.

Word je onterecht een domeinnaam ter overname aangeboden, dan kun je voor € 1.500 een procedure starten bij het WIPO.