De nut en noodzaak van een websitedisclaimer

03 juli 2017 • Femke van Gemert
Veel sites maken gebruik van disclaimers. Is een disclaimer verplicht? En wat is de nut en noodzaak van zo’n disclaimer: heeft deze enige juridische waarde?

Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is een tekst waarmee een ondernemer probeert zijn aansprakelijkheid in te perken of uit te sluiten. Een veel geziene disclaimer is het bordje: ‘De directie stelt zich niet aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal aan uw goederen’. Zulke bordjes zijn juridisch maar vreemd: een directie stelt zichzelf namelijk nooit aansprakelijk. Dat doet bijvoorbeeld degene wiens spullen verloren of beschadigd zijn. Dat de bordjes er staan, wil dus niet zeggen dat daarmee aansprakelijkheid ingeperkt of uitgesloten wordt. Datzelfde geldt voor disclaimers op websites.


Zoso-Tip. Met een disclaimer op je website kun je niet je aansprakelijkheid zomaar inperken of uitsluiten.


Heeft een disclaimer dan eigenlijk wel waarde?

Het is een eenzijdige verklaring. Een disclaimer wordt juridisch gekwalificeerd als een eenzijdige verklaring. Om aansprakelijkheid in te perken of uit te sluiten, is een eenzijdige verklaring echter niet genoeg.

En de algemene voorwaarden dan? Afspraken die in de algemene voorwaarden staan, zijn vaak ook maar door één partij opgesteld. Toch is dit niet hetzelfde als een eenzijdige verklaring: de andere partij, de klant, moet namelijk akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Een disclaimer is geen overeenkomst: aansprakelijkheid inperken of uitsluiten in een disclaimer heeft daarom juridisch geen enkele waarde!


Zoso-Tip. Wil je zaken regelen rondom je aansprakelijkheid? Doe dit in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf.


Waar is zo’n disclaimer dan goed voor?

  • Informeren. Je kunt in een disclaimer informatie opnemen, waarmee je duidelijkheid aan de bezoekers van jouw website geeft. Ook kun je informatie opnemen voor het gebruik van reclame op je websites en of alle posts op de site actueel zijn (met name interessant bij bijvoorbeeld bloggers);
  • Beleid bij prijs-, type- en zetfouten. Ook bij webshops komen prijsfouten regelmatig voor. Je kunt je hier als ondernemer slechts beperkt tegen indekken. Let op: ook hiervoor geldt dat je dit moet regelen in de algemene voorwaarden of de overeenkomst zelf, de disclaimer heeft geen juridische waarde;
  • Links of content van derden. Je bent in principe verantwoordelijk voor hetgeen je op jouw website plaatst. Ook als de content afkomstig is van derden. Je kunt in de disclaimer opnemen of je op de website gebruik maak van links en content van derden en hoe daar mee omgegaan wordt;
  • Intellectueel eigendom en copyright. Zijn er afbeeldingen, teksten of andere werken op jouw website beschermd middels het intellectueel eigendomsrecht? Dat kun je vermelden in de disclaimer.

De disclaimer: niet te verwarren met een privacyverklaring

Een privacyverklaring is wezenlijk anders dan een disclaimer. Allereerst is een privacyverklaring verplicht voor iedere ondernemer die persoonsgegevens verzamelt via een website. Een disclaimer is niet verplicht: het is iedereen met een website vrij om deze er wel of niet op te plaatsen. Wil je meer lezen over de verplichte privacyverklaring? Lees dan eens ‘Verplicht nummertje, een privacyverklaring op je website’.

Dus: is het belangrijk om een disclaimer te hebben?

Een disclaimer kan van waarde zijn voor jouw website, afhankelijk waarvoor je de disclaimer in wilt zetten. Juridisch gezien heeft deze namelijk geen enkele waarde. Wil je de websitebezoekers echter informeren over zaken als reclame, links en content van derden of intellectueel eigendom, dan is de disclaimer daarvoor een perfect instrument.

Aansprakelijkheid inperken of uitsluiten (voor zover dat juridisch mogelijk is) hoort niet thuis in een disclaimer: daarvoor zijn de algemene voorwaarden of de overeenkomst met de klant zelf.


Zoso-Tip. Een disclaimer op je website gebruiken om je aansprakelijkheid in te perken of uit te sluiten, heeft juridisch gezien geen enkele zin. Je kunt er wel de bedoeling en status van de website in aangeven.